ΝΕΑ

Διαβήτης: Είναι σωστό να υπολογίζεται η δόση της ινσου­λίνης εμπειρικά;

Πολλές φορές τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη υπολογίζουν τη δόση της ταχείας ή υπερταχείας δράσης ινσουλίνης εμπειρικά, που δεν σημαίνει όμως αναγκαστικά και αποτελεσματικά.

Το μεταγευματικό σάκχαρο επηρεάζεται κυρίως από τους υδατάνθρακες της τροφής. Για την αποτελεσματική χορήγηση της ινσουλίνης θα πρέπει αφενός οι υδατάνθρακες της τροφής να μοιράζονται στα γεύματα και αφετέρου η δόση της ινσουλίνης να υπολογίζεται ανάλογα με τους υδατάνθρακες του κάθε γεύματος.

Θα πρέπει, επομένως, το άτομο με διαβήτη να εκπαιδευθεί, ώστε να αναγνωρίζει πόσους υδατάνθρακες περιέχει το γεύμα του και να τους μετατρέπει σε κάποιες μονάδες (που ονομάζονται ισοδύναμα ή γραμμάρια υδατανθράκων), ώστε να μπορεί να υπολογίσει τη δόση της ινσουλίνης που απαιτείται για το γεύμα του.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζει τη δόση της ινσουλίνης που απαιτείται ανά ισοδύναμο υδατανθράκων ή ανά ορισμένα γραμμάρια υδατανθράκων, πληροφορία δηλαδή που θα καθορισθεί από τον θεράποντα ιατρό του.

Στη διαμόρφωση της ολικής δόσης της ινσουλίνης του γεύματος θα πρέπει, επίσης, να προστεθεί και η ποσότητα ινσουλίνης που απαιτείται για τη διόρθωση του επιπέδου του σακχάρου. Αυτό είναι απαραίτητο εάν το άτομο έχει υψηλό σάκχαρο πριν από το γεύμα (να είναι δηλαδή εκτός των στόχων που έχει καθορίσει ο γιατρός).

Για να μπορέσει λοιπόν να υπολογίσει τη δόση που απαιτείται για τη διόρθωση του σακχάρου θα πρέπει να γνωρίζει επιπλέον την ευαισθησία του οργανισμού του στην ινσουλίνη (ή αλλιώς πόσο κατεβάζει το σάκχαρο η μία μονάδα ινσουλίνης), πληροφορία που επίσης θα πρέπει να μας δώσει ο θεράπων ιατρός.

Από την ΕΔΕ

Μοιραστείτε το: