ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την υποχρεωτική τοποθέτηση POS και στον χώρο Υγείας και Πρόνοιας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1445/27-04-2017 η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240).

Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώ οι παραβάτες θα κληθούν να πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Η υποχρέωση τοποθέτησης μηχανημάτων POS αφορά, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας από το χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας:

-Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξει­δικευμένα καταστήματα
-Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
-Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
-Νοσοκομειακές δραστηριότητες
-Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
-Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
-Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
-Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
-Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
-Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή κα­ταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
-Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή κα­ταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
-Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

Μοιραστείτε το: