ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣΝΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ

Γράφει η Ελένη Μπαρμπαλιά

Πρόεδρος Ε.Ε ΣΥ.Δ.Α

Στο ΦΕΚ με Αρ. Φ. Τεύχος Β΄/ 50174/2.11.2021 δημοσιεύθηκε Υπουργική Απόφαση – υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορά στον  Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕΠΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Στο ΦΕΚ όσοι ενδιαφέρονται για τις διαδικασίες αξιολόγησης της αναπηρίας του θα βρουν Υποδείγματα Αιτήσεων και Διοικητικών Εγγράφων.

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση καθορίζεται  σειρά ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠΑ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ έργο των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ  είναι:

α. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας και για λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές και επιδόματα με αιτία την αναπηρία. αι

β. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως Ατόμων με αναπηρία. γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την αίτηση αξιολόγησής τους ::

α. Στις αρμόδιες μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., για συνταξιοδοτικές παροχές.

β. Στα κέντρα κοινότητας των Δήμων, για προνοιακές παροχές σε χρήμα.

γ. Στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. που υπάγεται στη μονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εδρεύει στον τόπο κατοικίας του αιτούντος, για λοιπές κοινωνικές παροχές.

Οι αιτήσεις των περιπτώσεων α ́ και β ́ υποβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους οικείους φορείς ενώ οι αιτήσεις της περίπτωσης  γ ́ δύνανται να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στο ΦΕΚ. καθορίζονται εκ νέου οι κατηγορίες αιτημάτων προς ΚΕ.Π.Α, τις οποίες καλείται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας του.  Οι κατηγορίες των αιτημάτων έχουν ως εξής:

α) Σύνταξη αναπηρίας, με κωδικό 001.

β) Παράταση σύνταξης αναπηρίας, με κωδικό 009.

γ) Επίδομα απολύτου αναπηρίας, με κωδικό 006.

δ) Παράταση επιδόματος απολύτου αναπηρίας, με κωδικό 011.

ε) Εξωιδρυματικό επίδομα, με κωδικό 007.

στ) Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος, με κωδικό 008.

ζ) Λοιπές κοινωνικές παροχές αναπηρίας, με κωδικό 018.

η) Χαρακτηρισμός ως Άτομο με αναπηρία, με κωδικό 061.

Στο ΦΕΚ συμπεριλαμβάνονται ενότητες που αφορούν σε σημαντικά θέματα όπως:

 • το παράβολο και σε ποιες περιπτώσεις κατατίθεται και πληρώνεται από τον ίδιο τον αιτούντα
 • Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση διοικητικών δικαιολογητικών,
 • Ζητήματα εκκρεμούς προσφυγής και υποβολής νέου αιτήματος.
 • Αίτηση λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης
 • Παραίτηση από αίτηση Παραλαβή και καταχώρηση αίτησης
 • Έλεγχος γνησιότητας διοικητικών και ιατρικών δικαιολογητικών Ιατρικός – διοικητικός φάκελος
 • Οι ειδικότητες υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α και η συγκρότηση και προγραμματισμός τους.
 • Η συμμετοχή ιατρών σε υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Συνεδρίαση
 • Έντυπα γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και αναζήτηση ιατρικών – διοικητικών φακέλων
 • Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α
 • Μέθοδοι υπολογισμού ποσοστού αναπηρίας πολλαπλών βλαβών
 • Θέματα αξιολόγησης επ’ αόριστον, αναδρομικής αξιολόγηση, εξέτασης χωρίς φυσική παρουσία, προθεσμίες προσφυγής σε Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α, αξιολόγησης κατ’ οίκον κ.α.

Το ΦΕΚ για την πλήρη ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε εδώ

Μοιραστείτε το: