ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ενίσχυση δομών και προγραμμάτων των Δήμων για τα ΑμεΑ

Την ενίσχυση, ενδυνάμωση και επέκταση των Κοινωνικών Δομών και Προγραμμάτων των Δήμων που απευθύνονται και σε άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους ζητά με επιστολή της από το υπουργείο Εσωτερικών η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Στην παρούσα συγκυρία, όπου η χώρα μαστίζεται από την οικονομική κρίση, τα άτομα που ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού πλήττονται πολλαπλά και περισσότερο από αυτήν, όπως τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, που σύμφωνα με μελέτες ακόμη και σε περιόδους οικονομικής ευρωστίας κινδυνεύουν δύο έως τρεις φορές περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τους πλέον ευάλωτους πολίτες της χώρας, όπως είναι τα μοναχικά άτομα, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, τα άτομα με νοητική αναπηρία, με σύνδρομο Down, με αυτισμό, με εγκεφαλική παράλυση, με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, με βαριές κινητικές αναπηρίες κ.ά. Ασπίδα προστασίας για τους πλέον αδύνατους αυτή τη δύσκολη περίοδο αποτελούν οι δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Οι υπηρεσίες αυτές θεωρούμε ότι πρέπει να παρέχονται από τον Δήμο, ο οποίος αποτελεί τον πιο αρμόδιο φορέα δεδομένου ότι βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του.
Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η υποστήριξη και ενίσχυση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο αποτελεί την πιο σοβαρή και ουσιαστική κοινωνική παροχή σε τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι παρέχει υπηρεσίες όχι μόνο σε ηλικιωμένα άτομα αλλά και σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κατ’ οίκον διαβίωσή τους και στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης
Σημαντικός θεσμός της αυτοδιοίκησης που προσφέρει υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους είναι τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας την κοινωνική προσφορά των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, είχε δεσμευτεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε κάθε Δήμο και παράλληλα είχε εντοπίσει εθνικούς πόρους για την ενίσχυση της λειτουργίας τους.
Άμεση ανάγκη είναι η εκπόνηση ενός νέου, σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, με την αξιοποίηση της εμπειρίας της15ετούς συνεχής παρουσίας τους με στόχο την καλύτερη λειτουργία και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. Ήδη, ο ΠΑΣΕΚΔΑΠ με την από 9/11/2016 επιστολή του ζητά -και με τη σύμφωνη γνώμη μας, τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας- για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου. Η ΕΣΑμεΑ συμφωνεί και προωθεί και από την πλευρά της αυτό το αίτημα για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με τη συμμετοχή του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π., της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Ε.Ν.Π.Ε.
Δείτε αναλυτικά την επιστολή με τις προτάσεις αναλυτικά ΕΔΩ

Μοιραστείτε το: