ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Παρέμβαση για απόλυση εργαζομένου με χρόνια πάθηση

Σε παρέμβαση στην εταιρεία Παπαστράτος ΑΒΕΣ προέβη η ΕΣΑμεΑ, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για παράνομη απόλυση ατόμου με χρόνια πάθηση και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της.

Ο εργαζόμενος προσελήφθη τον Ιούνιο του 2015. Λίγους μήνες αργότερα, λόγω υποτροπής της νόσου του (πολλαπλή σκλήρυνση), χρειάστηκε να νοσηλευτεί για δυο εβδομάδες. Επέστρεψε στην εργασία του, γνωστοποιώντας στην εταιρεία την ασθένειά του.

Τον Ιανουάριο του 2016, η διοίκηση της εταιρείας τον απέλυσε επικαλούμενη ως αιτία την «ανεπιτυχή δοκιμαστική περίοδο», παρότι ο εργαζόμενος παρείχε κανονικά τις υπηρεσίες τους κι ενώ δεν είχε καν αξιολογηθεί, όπως προέβλεπε η σύμβασή του και ο κανονισμός της εταιρείας.

Η διοίκηση της Παπαστράτος αρνείται ότι τον απέλυσε λόγω της χρόνιας πάθησής του, αν και αυτό έχει αποδειχτεί τόσο από το πόρισμα του ΣΕΠΕ όσο και από το Τμήμα Συμφιλίωσης του υπουργείου Εργασίας, όπου προσέφυγε.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι η απόλυση λόγω χρόνιας πάθησης συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ορίζουν:

η παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

το άρθρο 10 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία» του ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με αναπηρία, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται… »,

το άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, το οποίο ορίζει ότι: «τα Κράτη Μέλη οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας και απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τις μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας».

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή ΕΔΩ

Μοιραστείτε το: