ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Σύσκεψη στο υπ. Οικονομικών για φορολογικά και επιδόματα αναπηρίας

Μετά από τις συνεχείς πιέσεις και δράσεις της ΕΣΑμεΑ και των φορέων της, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στην εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος μισθών και συντάξεων που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% ή μείωσης φόρου σε άτομα με Π.Α. 67%, την τελευταία χρονιά, καθώς και προβλημάτων στις φορολογικές δηλώσεις ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών, με τη συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ, εκπροσώπων φορέων της, υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου και εκπροσώπων των ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ και ΑΝΥΕ.
Στη σύσκεψη τέθηκαν τα φλέγοντα θέματα που αναπτύσσονται στην επιστολή https://is.gd/ga1Wm2
• Σε κάποιες ΔΟΥ δεν γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας με Π.Α. 80% ή 67% στην οποίες αναγράφεται ότι «χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση», με την αιτιολογία ότι στη γνωμάτευση θα έπρεπε να αναγράφεται ότι χορηγείται για την εφορία.
• Δεν γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας που δεν έχουν εκδοθεί από ΚΕΠΑ. Θεωρούμε πως γνωματεύσεις αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από τις Νομαρχίες πρέπει να γίνονται δεκτές εφόσον είναι σε ισχύ. Εξάλλου αυτό τονίζεται και στην τελευταία ΠΟΛ του υπουργείου για το θέμα: ΠΟΛ 1041/2016.
• Σε πολλές περιπτώσεις, στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων για την φοροαπαλλαγή λαμβάνονται υπόψη και τα επιδόματα που δίνονται στα άτομα με αναπηρία, ενώ θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση τα επιδόματα αυτά να μην προσμετρούνται. Τονίζουμε για ακόμη μία φορά ότι τα επιδόματα δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την αναπηρία, εάν λάβουμε υπόψη και την ανυπαρξία κρατικών υποδομών.
• Στις εγκυκλίους του υπ. Οικονομικών αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει γνωμάτευση από ΚΕΠΑ μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% ή 67% να προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% ή 67% ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Όμως η εν λόγω διάταξη σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται δεκτή από υπηρεσιακούς παράγοντες των ΔΟΥ.
• Δεν γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας ατόμων με 80% ή 67% ποσοστό αναπηρίας με τη δικαιολογία ότι τα στοιχεία του φορολογούμενου δεν βρίσκονται στα πληροφοριακά τους συστήματα.
• Έχει παρατηρηθεί ότι οι φορολογούμενοι ΑμεΑ ταξινομούνται σε πολλές κατηγορίες ποσοστού αναπηρίας, όπως 67%, 67% και άνω, άνω του 67%, 80%, 80% και άνω, άνω του 80%, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι που είναι σε κάποιες από τις ανωτέρω κατηγορίες να χάνουν το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής, λόγω του ότι δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις τους.
• Τα επιδόματα δεν αποτελούν εισόδημα και δεν φορολογούνται ούτε συμμετέχουν στα εισοδήματα για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Ορισμένοι Δήμοι που καταβάλουν τα επιδόματα τα καταχωρούν στους κωδικούς 619-620 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος με αποτέλεσμα να συμμετέχουν στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης ενώ έπρεπε να καταχωρούνται στους κωδικούς 617-618 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες αναγνώρισαν τα προβλήματα που υφίστανται και σε πρώτη φάση τόνισαν ότι θα γίνουν παρεμβάσεις στις ΔΟΥ που δεν τηρούν τις εγκυκλίους. Μάλιστα συμφωνήθηκε ότι τα αιτήματα των ατόμων με αναπηρία που απευθύνονται στην ΕΣΑμεΑ και στους φορείς της και αφορούν σε καταγγελίες για τα παραπάνω ζητήματα, θα επιλύονται κατά προτεραιότητα, με τη συνεργασία της ΕΣΑμεΑ και του υπουργείου.
Αναφορικά με το μέγιστο θέμα της εισοδηματικοποίησης των επιδομάτων, η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί πολιτική και τελεσίδικη λύση σε συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, καθώς αποτελεί πάγια εδραιωμένη θέσης της ότι τα επιδόματα (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.). δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την αναπηρία και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εισόδημα. Με αυτή της τη θέση έχει επιτευχθεί τα επιδόματα να μην υπολογίζονται αναφορικά με το ΚΕΑ κλπ.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας για τη φοροαπαλλαγή ή την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
Καλούμε όλους τους φορείς, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, μέλη των οικογενειών τους, και κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει προβλήματα όπως τα παραπάνω, να επικοινωνεί με την ΕΣΑμεΑ και την υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» στο τηλέφωνο 2109949837 και στο μέηλ esaea@otenet.gr.

Μοιραστείτε το: