ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Τι ισχύει με τις επαναλαμβανόμενες συνταγές – Τι πρέπει να προσέξετε

Οι γιατροί μπορούν να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή.

Δικαίωμα να εκτελούν τρίμηνες έως και εξάμηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές έχουν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί. Οι συνταγές θα εκτελούνται ανά φύλλο και ανά μήνα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Νομοθεσία.

Τα παραπάνω διευκρινίζει ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, με επιστολή που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργακόπουλο, έχει επανενεργοποιηθεί η δίμηνη συνταγή για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, η οποία εκδίδεται σε ένα φύλλο, με σχετική ένδειξη και επιτρεπόμενη ποσότητα έως δέκα τεμάχια.

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 121/2008, οι γιατροί μπορούν να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή.

Για την εν λόγω συνταγή χρησιμοποιούνται τρία συνεχή φύλλα του συνταγολογίου. Το κάθε φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής αριθμείται από τον γιατρό, ο οποίος και αναγράφει στο κάθε ένα από αυτά τις λέξεις «επαναλαμβανόμενη συνταγή». Το κάθε φύλλο εκτελείται χωριστά ανά μήνα από το φαρμακοποιό. Το δεύτερο ή τρίτο φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορεί να προσκομίζεται στο φαρμακείο για εκτέλεση και μέχρι πέντε ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο κάθε φύλλο ημερομηνία.

Οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν συνταγή με αγωγή διάρκειας έως και δύο μηνών για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις μόνο όταν ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. Για την εν λόγω συνταγή χρησιμοποιείται ένα φύλλο του συνταγολογίου, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα φαρμάκων που καλύπτει, σύμφωνα με τη δοσολογία, τη θεραπευτική αγωγή των αντίστοιχων ημερών.

Μοιραστείτε το: