ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επιστολή του ΣΥ.Ν.Ε.Δ. στον Υπουργό Παιδείας: «Αναθεώρηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50 /1996: Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών»

Επιστολή του ΣΥ.Ν.Ε.Δ. στον Υπουργό Παιδείας με θέμα: «Αναθεώρηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50 /1996: Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών,  βάσει και της γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ αρ. 4/256/24.6.2016»

Κύριε Υπουργέ,

Ο Σύλλογος Νέων Ελλήνων Διαβητικών είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σωματείων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.ΔΙΑ)  και έχει σημαντική δράση στο χώρο των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη για την ενημέρωση και την πρόληψη αυτής της πάθησης  που εξαπλώνεται ραγδαία σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και θεωρείται πλέον η μάστιγα του 21ου αιώνα. Ένας από τους κύριους σκοπούς του Συλλόγου μας είναι η προώθηση αιτημάτων των ατόμων με Σ..Δ. για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ρύθμιση της νόσου τους.

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας κοινωνήσουμε τα προβλήματα που συναντούν οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί  που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1,  για τα οποία  απαιτείται η  λήψη κατάλληλων πολιτικών, μέτρων και πρακτικών έτσι ώστε η εργασία τους να μην εμποδίζει τη ρύθμισή της νόσου τους και οι ίδιοι να μπορούν να συμβάλλουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με σακχαρώδη διαβήτη που τοποθετούνται στα χρόνια της οικονομικής κρίσης κυρίως ως αναπληρωτέςσχετίζεται με την κατά προτεραιότητα τοποθέτηση ή μετάθεσή τους σύμφωνα με τις πρόσθετες ανάγκες της χρόνιας πάθησής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τοποθετούνται ή να μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολεία τα οποία θα βρίσκονται είτε κοντά στο οικείο περιβάλλον τους είτε κοντά σε διαβητολογικό κέντρο – ιατρείο δημόσιου νοσοκομείου,  προκειμένου να νιώθουν ασφαλείς και να έχουν τη δυνατότητα συστηματικής ιατρικής τους παρακολούθησης όπως απαιτεί η πάθησή τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση  του άρθρου 13 Π.Δ. 50/1996 που ορίζει τις ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών που τοποθετούνται ή μετατίθενται κατά προτεραιότητα. Η αναθεώρηση  του ανωτέρω Π.Δ. αποτελεί θέμα συζήτησης πολλών ετών και απασχολεί πολλές κατηγορίες αναπηρίες και χρόνιας πάθησης εκτός του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ή ινσουλινοεξαρτωμένο,  αφού η προαναφερθείσα διάταξη καθορίζει ένα ελάχιστο αριθμό κατηγοριών αναπηριών,  ενώ ακόμα και η ορολογία που χρησιμοποιεί θεωρείται αναχρονιστική.

Πληροφορηθήκαμε ότι η ολομέλεια του ΚΕΣΥ  ήδη έχει λάβει την υπ’ αρ. 4/256 κατά την διάρκεια της Ολομέλειας του στις  24.6.2016 που αφορά στη συμπλήρωση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996,  προτείνοντας την ένταξη πρόσθετων κατηγοριών  αναπηρίας και χρόνιας πάθησης σε αυτό. Μεταξύ των προτεινόμενων κατηγοριών που προτείνει η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ είναι  και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 ή ινσουλινοεξαρτώμενος.

Με την πεποίθηση ότι θα εξετάσετε το ανωτέρω δίκαιο αίτημά μας, το οποίο απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Το δίκαιο του αιτήματός μας στηρίζεται και στο  άρθρο 5 του ν. 4443/2016 (Οδηγία 2000/78/ΕΚ): Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Δεν θεωρείται δυσανάλογη η επιβάρυνση, όταν αντισταθμίζεται από μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια., όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 10 «Εύλογες Προσαρμογές» του καταργηθέντος ν. 3304/2005:

Εν αναμονή των ενεργειών σας και της ενημέρωσής μας επί αυτών.

 Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Σπυριδούλα Λάγιου                                                             Μαριέττα Κανάκη

 

Συνημμένα: Υπ αριθ. 4/256/24.6.2016 απόφαση Ολομέλειας ΚΕΣΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  • Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας : Κ. Φωτάκη
  • Υφυπουργό Παιδείας: Δ. Μπαξεβανάκη
  • Γεν. Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας: Γ. Αγγελόπουλο
  • ΟΛΜΕ
  • ΔΟΕ
  • Ε.Σ.Α.μεΑ
  • ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

 

Μοιραστείτε το: