FEATUREDΝΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητάει τη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία ώρα και για τους εργαζομένους πάσχοντες από Σ.Δ.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εισακούγοντας το αίτημα εργαζομένων πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στο δημόσιο και τους ΟΤΑ κατέθεσε αίτημα μείωσης του ωραρίου κατά μία ώρα και στους ίδιους τους πάσχοντες από Σ.Δ τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50%, όπως ισχύει και για άλλες κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιας πάθησης αλλά και για τους γονείς που έχουν στη φροντίδα τους παιδιά με Σ.Δ. με ηλικιακό κριτήριο τα 15 έτη.

Το αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατατέθηκε συνοδευόμενο από πλήρη αιτιολογική έκθεση, με την  οποία αναλύεται λεπτομερώς η δύσκολη καθημερινότητα των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη και οι ανάγκες που απορρέουν από αυτή την απαιτητική νόσο.

Η Επιστολή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ακολουθεί εδώ:

Θέμα: Επισημάνσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των ΟΤΑ, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), η οποία είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), εκπροσωπεί την πλειονότητα των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας και αριθμεί στη δύναμή της 27 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με αδιάλειπτη και συνεχή παρουσία στη χώρα μας για περισσότερα από 20 χρόνια, έχει ως κύριο στόχο αφενός την ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των ατόμων με Διαβήτη, των οικογενειών τους, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού, αφετέρου την προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που έχει κατατεθεί στη Βουλή με θέμα: «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των ΟΤΑ, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 49 δίνεται η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) ώρα χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών μόνο σε γονείς παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 μέχρι την ηλικία των 18 ετών, αλλά όχι στους ίδιους τους πάσχοντες.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία σοβαρή χρόνια πάθηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος σοβαρών και επίπονων επιπλοκών, όπως είναι η νεφροπάθεια, η πολυνευροπάθεια, ο ακρωτηριασμός άκρων, η τύφλωση κλπ. Ειδικά στις περιπτώσεις των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, η αντιμετώπιση της πάθησης απαιτεί καθημερινή χορήγηση ινσουλίνης και πολλαπλές μετρήσεις σακχάρου, ώστε το άτομο να μπορεί να ελέγχει κατά τη διάρκεια της ημέρας το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα του και ανάλογα να κρίνει αν χρειάζεται ή όχι παρέμβαση προκειμένου να αποφευχθούν οι υπογλυκαιμίες και οι υπεργλυκαιμίες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχει απόλυτο έλεγχο της καθημερινής του διατροφής και της σωματικής άσκησης ώστε αυτές να μην οδηγήσουν σε υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία το άτομο. Οι καταστάσεις υπογλυκαιμιών και υπεργλυκαιμιών είναι αυτές που επισπεύδουν την εμφάνιση των σοβαρών επιπλοκών.

Από τα ανωτέρω και μόνο γίνεται φανερό ότι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου με Σακχαρώδη Διαβήτη είναι απαιτητική και κρίσιμη για την πορεία της υγείας του. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε αναγκαίο να δίνεται η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) και στους ίδιους τους πάσχοντες που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50%, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υγεία τους. Παρακάτω, σας σημειώνουμε τις τροποποιήσεις που πρέπει απαραιτήτως να γίνουν με στόχο το όφελος των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη:

Άρθρο 49: Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών, παρ. 9, περ. α: «Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 193/1988 (Α’ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική και σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή που πάσχουν οι ίδιοι από Σακχαρώδη Διαβήτη με ποσοστό αναπηρίας 50% ή παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί και φροντίζει, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.».

Κύριε Υπουργέ,

Αναμένουμε να εξετάσετε, με την ευαισθησία που σας διακρίνει, το αίτημά μας και να συμβάλλετε κι εσείς από την πλευρά σας στην υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη και καθημερινά δίνουν τον δικό τους σκληρό αγώνα για να μπορέσουν να διαχειριστούν τη σοβαρή χρόνια πάθησή τους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.

O Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας                                                                             

Χρήστος ∆αραµήλας                                           Μαρία Τριανταφύλλου

 

Μοιραστείτε το: