ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μαγνήσιο: Ο ρόλος του στην (καλή) ρύθμιση του Διαβήτη και οι αλληλεπιδράσεις με αντιδιαβητικά χάπια

Το Μαγνήσιο κατέχει σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Η υπομαγνησιαιμία είναι πολύ συχνή στα άτομα με Διαβήτη.

Πολλά από τα ένζυμα που συμμετέχουν στο μεταβολισμό της γλυκόζης χρειάζονται το μαγνήσιο ως συμπαράγοντα, οπότε η έλλειψη αυτού μπορεί να επηρεάσει την όλη διαδικασία.

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ευεργετική επίδραση του μαγνησίου στην διαχείριση του σακχάρου. Κάποιες άλλες είχαν όμως ουδέτερα αποτελέσματα.
Έρευνα στην οποία συμμετείχαν  536,318 άτομα ανέδειξε ότι η πρόσληψη μαγνησίου σχετίζεται αντίστροφα με τον κίνδυνο ανάπτυξης Διαβήτη τύπου 2 με έναν δοσο-εξαρτώμενο τρόπο, ενώ στη μελέτη των Rodriguez-Moran M., η υποκατάσταση του μαγνησίου από το στόμα βρέθηκε να βελτιώνει την ινσουλινοευαισθησία και τον μεταβολικό έλεγχο σε ασθενείς με διαβήτη.

Χαμηλά επίπεδα μαγνησίου απαντώνται συχνά και σε άτομα με Διαβήτη τύπου 1. Έχει βρεθεί ότι τα άτομα αυτά που έχουν χαμηλά επίπεδα μαγνησίου, είναι περισσότερο επιρρεπή σε αμφιβληστροειδοπάθεια και νευροπάθεια λόγω του διαβήτη.

Τονίζεται ότι οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο τα επίπεδα μαγνησίου τους καθώς με τον καιρό τείνουν να μειώνονται.

Αλληλεπιδράσεις μαγνησίου με φάρμακα κοινά σε διαβητικούς ασθενείς:

Ορισμένα φάρμακα που λαμβάνονται συχνά από άτομα με διαβήτη μπορεί να επηρεάσουν το μαγνήσιο ορού. Ποια είναι αυτά;

1. Διουρητικά (για την υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις)
Κοινή διουρητικά περιλαμβάνουν τις θειαζίδες και διουρητικά της αγκύλης. Αποτελούν τη συχνότερη αιτία υπομαγνησιαιμίας σε ασθενείς με διαβήτη (50% των ασθενών με χρόνια χρήση φουροσεμίδης έχει χαμηλά επίπεδα μαγνησίου). Στο σώμα μας υπάρχει ένα κανάλι μαγνησίου που βοηθά στη διατήρηση του μαγνησίου. Τα φάρμακα αυτά επηρεάζουν την απορρόφηση του μαγνησίου, αυξάνοντας τις απώλειες στα ούρα. Οι θειαζίδες μπορεί επίσης να συμβάλουν στην υπεργλυκαιμία. Ωστόσο, είναι διαθέσιμα και διουρητικά τα οποία «συντηρούν» το μαγνήσιο (σπειρονολακτόνη και αμιλορίδη). Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με αυτό το θέμα.

2. Σουλφονυλουρίες (φάρμακο που διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης)
Όταν ένας ασθενής παίρνει μαγνήσιο ή όταν ένα άτομο παίρνει αντιόξινα (που περιέχουν υδροξείδιο του μαγνησίου), ταυτόχρονα με τη λήψη σουλφονυλουρίας, αυξάνεται η απορρόφηση του φαρμάκου, με αποτέλεσμα αυξημένες πιθανότητες για υπογλυκαιμία. Αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί με το γιατρό σας.

3. Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (φάρμακο για την υψηλή αρτηριακή πίεση)
Τα φάρμακα αυτά (π.χ. νιφεδιπίνη, αμλοδιπίνη, φελοδιπίνη κλπ) δρουν μειώνοντας την είσοδο ασβεστίου στα κύτταρα. Το μαγνήσιο μπορεί να δράσει με τον ίδιο τρόπο. Λαμβάνοντας μαγνήσιο με αυτά τα φάρμακα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Από το endodiabetes.gr

Μοιραστείτε το: