FEATUREDΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΝΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μαθητές με Σακχαρώδη Διαβήτη: Eγκρίθηκε το Έντυπο παρακολούθησης από το ΥΠΑΙΘ

Μαθητές με Σακχαρώδη Διαβήτη: Eγκρίθηκε το Έντυπο παρακολούθησης παιδιών με ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ στο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τον αριθμό πρωτ. 15495/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) εγκρίθηκε το Έντυπο παρακολούθησης παιδιών με ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ στο σχολείο.

Το έντυπο δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής. 

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε από εξειδικευμένους Νοσηλευτές Διαβήτη υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

Είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 στο σχολείο.

Στόχος του είναι η κατάλληλη παρακολούθηση και υποστήριξη του παιδιού και των γονέων του ώστε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη για την ασφαλή διαχείριση του νοσήματος στο σχολικό περιβάλλον.

Επιπλέον, ο σχολικός νοσηλευτής μέσω της συστηματικής καταγραφής προσδιορίζει τις ανάγκες του παιδιού και διευκολύνει την αυτοφροντίδα προάγοντας περαιτέρω την αυτονομία του.

Χρήσιμο υλικό για Σχολικούς Νοσηλευτές

Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑ Αττικής) κοινοποίησε Δελτίο Τύπου και Παραρτήματα, τα οποία περιέχουν προτάσεις – αποτελέσματα – χρήσιμα έντυπα της Ομάδας Εργασίας ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ΣΕΕΠΕΑ Αττικής 2018-19.

Η ομάδα εργασίας εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε ζητήματα που αφορούσαν το ωράριο, καθηκοντολόγιο, τις δυσκολίες και ανάγκες της εργασίας των Σχολικών Νοσηλευτών, επιμόρφωσης και χρήσιμων εργαλείων για την άσκηση καθηκόντων.

Μετά από λεπτομερή παράθεση απόψεων και προτάσεων των μελών της ομάδας εργασίας αλλά και λοιπών συναδέλφων των οποίων οι απόψεις και οι προτάσεις είχαν συλλεχθεί και καταγραφεί από μέλη της ομάδας, επιλέχθηκαν τα μείζονα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

10/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 674

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Ομάδα εργασίας ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και Επισκεπτών Υγείας- Υποδείγματα εντύπων  εργασίας ΠΕ25

Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής επί σειρά ετών έχει αναδείξει αιτήματα των κλάδων του ΕΕΠ κι έχει αγωνιστεί γι’ αυτά. Στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου με τα μέλη μας και στη συνέχιση των διεκδικήσεων, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση των μελών του κλάδου ΠΕ25 26/11/2018 και στη συνέχεια συστάθηκε ομάδα εργασίας.

Η ομάδα εργασίας εργάστηκε καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε ζητήματα που αφορούσαν το ωράριο, καθηκοντολόγιο, τις δυσκολίες και ανάγκες της εργασίας των Σχολικών Νοσηλευτών, επιμόρφωσης και χρήσιμων εργαλείων για την άσκηση καθηκόντων.

Μετά από λεπτομερή παράθεση απόψεων και προτάσεων των μελών της ομάδας εργασίας αλλά και λοιπών συναδέλφων των οποίων οι απόψεις και οι προτάσεις είχαν συλλεχθεί και καταγραφεί από μέλη της ομάδας, επιλέχθηκαν τα μείζονα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο:

Πιο συγκεκριμένα:

Ωράριο ΠΕ25 στη γενική εκπαίδευση λόγω εξαίρεσης των ΠΕ 25 από τους υπόλοιπους κλάδους ΕΕΠ. βάση του ΦΕΚ 2038/5-6-2018 που ορίζει ότι: «Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του σχολικού νοσηλευτή καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και σε καμιά περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονάδα δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωράριού των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος του εργασιακού ωράριού των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα».

Ανάγκη κοινού πρωτοκόλλου εργασίας, το οποίο να προταθεί στο Υπουργείο Παιδείας

Προτυποποίηση και περιεχόμενο «Ατομικού Φάκελου Ασθενή/Μαθητή»: υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία να επιτρέπει να μεταφερθεί ο μαθητής σε νοσοκομείο, η φαρμακευτική αγωγή με οδηγίες θεράποντος γιατρού και συναίνεση των γονέων να παρακολουθούν οι μαθητές προγράμματα αγωγής υγείας  που θα τους διδάξουν οι συνάδελφοι ΠΕ25. Εξοπλισμό φαρμακείου σχολικής μονάδας, προτυποποίηση λίστας, διάθεση κίτρινου κάδου απόρριψης αιχμηρών (εφόσον χρησιμοποιείται τέτοιο υλικό)

Προτυποποίηση έντυπου ιστορικού υγείας μαθητή

Προτυποποίηση σχεδίων δράσης για τους υποστηριζόμενους μαθητές

Καταγραφή συνηθέστερων περιστατικών που αντιμετωπίζουν οι ΠΕ 25 και αξιοποίηση των δεδομένων

Επιτακτική ανάγκη διάθεσης χώρου ως «Ιατρείο-Εξεταστήριο» στη σχολική μονάδα& εκτίμηση του ποσοστού σχολικών μονάδων που διαθέτουν

Διεξαγωγή ημερίδας & ενημερωτικής συνάντησης του κλάδου ΠΕ 25 με στόχο την ευρεία ενημέρωση και τον ανοιχτό διάλογο και επιμόρφωση των συναδέλφων ΠΕ25

Εκπόνηση ερωτηματολογίου για τους ΠΕ 25 με στόχο την εκτίμηση των αναγκών σχετικά με τα εργασιακά θέματα του κλάδου, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επανασχεδιασμός.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, τα αποτελέσματα εργασιών της  ομάδας ΠΕ25 θα ανακοινωθούν κατά την ημερίδα που θα διεξάγει ο Σύλλογος. Θεωρούμε ωστόσο σημαντικό οι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ25 να ενημερωθούν άμεσα για ότι έχει εκπονηθεί έως σήμερα προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο τους.

Στα παραρτήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται συμβουλευτικά τα εξής υποδείγματα εντύπων εργασίας:

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ομάδα εργασίας ΣΕΕΠΕΑ Αττικής 2018-19: Συντονίστρια- Γεωργία Μπουλμέτη (πρώην Πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Αττικής) Μέλη: Βούλγαρη Αικατερίνη, Δεληγιάννης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΣΕΕΠΕΑ Αττικής),  Μπάκα Ελένη, Οικονόμου Ξένια,  Παρασκευά Μαριάνθη, Σμυρλή Ελένη, Τζούτη Κωνσταντίνα, Φωτάκη Παναγιώτα, Χάλκη Ευγενία 

Δείτε το αρχείο με τα Παραρτήματα που περιέχουν χρήσιμα έντυπα εργασίας Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) 

Πηγή: www.especial.gr

Μοιραστείτε το: