ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣΝΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΦΣ: Διευκρινήσεις για τις συνταγές των χρονίως πασχόντων

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διευκρινίζει ότι αναφορικά με την επανέκδοση συνταγών στους χρονίως πάσχοντες ισχύουν τα εξής:

Οι ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν συνταγή μέσω τηλεφώνου, φαξ, e-mail ή γραπτού μηνύματος και θα κοινοποιούν στον ασθενή τον αριθμό (barcode) της συνταγής.

Με την επανέκδοσή της, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Ο ίδιος ο ασφαλισμένος απλώς υπογράφει τη συνταγή, ο συγγενής α΄ και β΄ βαθμού υπογράφει και γράφει ΑΦΜ και αριθμό ταυτότητας στη συνταγή, ενώ το τρίτο πρόσωπο υπογράφει και συνυποβάλλει με τη συνταγή και την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφει το ΑΦΜ και τον αριθμό ταυτότητας.

Αναλυτικά η επιστολή παρακάτω:

Αθήνα, 24/3/2020

Αρ. Πρωτ. 1055

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις που αφορούν :

1.Στο άρθρο 49 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68/Α)/20.3.2020 )σχετικά με την διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εκτός της άυλης διαδικασίας , για την κατηγορία των χρονίως πασχόντων
Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των ασθενών που ανήκουν στην κατηγορία των χρονίως πασχόντων, διατυπωμένου μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου, χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους στο Ιατρείο .
Ο ιατρός αντίστοιχα θα κοινοποιεί στον ασθενή του με κάθε πρόσφορο τρόπο (τηλεφωνικά, με sms, email) ,τον αριθμό (Barcode) της συνταγής. Για τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα.
Με την επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Οι χρόνιοι πάσχοντες δικαιούχοι της περίθαλψης (καθώς και για την αποφυγή της μετακίνησης τους, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή εκπρόσωποι τους ), προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, δηλαδή ταυτότητα ή/και Α.Φ.Μ., στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Οι συγκεκριμένες συνταγές μπορούν να εκτελούνται στο φαρμακείο (μέσω της ανεύρεσης τους με το Barcode).

2. Στην παράταση ισχύος κατά ένα μήνα των συνταγών που εκδόθηκαν από 1.3.2020

Επικοινωνήσαμε με την ΗΔΙΚΑ η οποία απαντώντας σε αίτημά μας , μας ενημέρωσε ότι οι συνταγές φαρμάκων που εκδόθηκαν από 1.3.2020 λαμβάνουν αυτόματα παράταση για την εκτέλεση τους ένα μήνα μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους .

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ   

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

Διαβάστε ΕΔΩ την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Πηγή: f.daily, pfs.gr

Μοιραστείτε το: