FEATUREDΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Προνοιακό Επίδομα: Νέα πιλοτική διαδικασία υποβολής αίτησης λήψης

Προνοιακό Επίδομα: Σε εφαρμογή έχει μπει η νέα πιλοτική διαδικασία που ισχύει για όσους κάνουν για πρώτη φορά αίτηση για τη λήψη προνοιακού επιδόματος στην Περιφέρεια Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις από την Περιφέρεια Αττικής που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση προνοιακού επιδόματος. Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος είτε σε ένα από τα 50 Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Αττικής (παρατίθενται συνημμένα στο τέλος της παρούσας επιστολής) είτε στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης απαιτεί τα εξής στοιχεία:

  1. Καταχώρηση ΑΜΚΑ – ΑΦΜ
  2. Εμφάνιση προσυμπληρωμένων στοιχείων και συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν όπως: προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αντιπροσώπου, κατηγορία δικαιούχου κ.ά.
  3. Επιλογή επιδόματος/προγράμματος (π.χ. τυφλότητας κλπ), καθώς και τυχόν πρόσθετων λόγων εξέτασης από τα ΚΕΠΑ (π.χ. απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας).
  4. Ασφαλιστικό στάτους: τυχόν σύνταξη από άλλο φορέα, νοσηλεία σε ίδρυμα ή προνοιακή μονάδα κ.ά.
  5. Συμπλήρωση IBAN
  6. Αποθήκευση

Μετά την αποθήκευση της αίτησης δημιουργείται στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, αποδίδεται στον αιτούντα κωδικός εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠΑ και αυτός παραπέμπεται στο θεράποντα ιατρό της κύριας πάθησης. Ο γιατρός της κύριας πάθησης, με βάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, συμπληρώνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ το φάκελο αναπηρίας με το Γενικό Εισηγητικό Φάκελο.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πάσχει, εκτός της κύριας, και από δευτερεύουσες ή συνυπάρχουσες παθήσεις

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πάσχει, εκτός της κύριας, και από δευτερεύουσες ή συνυπάρχουσες παθήσεις που άπτονται της αρμοδιότητας άλλης ιατρικής ειδικότητας, παραπέμπει τον αιτών για εξέταση σε ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Ο ιατρός ειδικότητας της δευτερεύουσας ή συνυπάρχουσας πάθησης του ασθενούς, ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την προαναφερθείσα για την κύρια πάθηση (κλινική εξέταση, ιατρικές εξετάσεις) και συμπληρώνει στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενούς τον Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο για την πάθηση της ειδικότητάς του.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των Εισηγητικών Φακέλων για τις κύριες και τις δευτερεύουσες ή συνυπάρχουσες παθήσεις, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης  οριστικοποιεί το φάκελο, ο οποίος αυτόματα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα ΚΕΠΑ. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και email για την ημερομηνία εξέτασής του.

Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και ο αιτών ενημερώνεται με sms και email, ώστε να εισέλθει με τον κωδικό του και να λάβει γνώση. Μπορεί να δηλώσει αν αποδέχεται την απόφαση ή μπορεί εντός προθεσμίας 10 ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή διεκπεραιώνεται η προσφυγή με τον ίδιο τρόπο.

Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ

Εφόσον στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή του επιδόματος, εγκρίνεται η αίτηση.

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκε από τον αιτούντα και στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξέτασής του από τα ΚΕΠΑ.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΑ ή στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής. Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Ακολουθεί παρακάτω ο πίνακας των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής:

Α/Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Κ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Αθηνών 18 Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341
2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Καλλιπόλεως 59 & Αγίας Σοφίας, ΒΥΡΩΝΑΣ,Τ.Κ.16233
3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΡΕΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Μπιχάκη 8 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ,Τ.Κ.18233
4 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κορίνθου 21 Μεταμόρφωση,Τ.Κ.14451
5 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 Χολαργός,Τ.Κ.15561
6 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου, Άλιμος, Τ.Κ.17455
7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,Τ.Κ.16346
8 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ξενοφώντος 10, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,Τ.Κ.17343
9 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Ελλησπόντου 7, ΑΙΓΑΛΕΩ,Τ.Κ.12241
10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ξενοφώντος και Πελοπίδα, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Τ.Κ.18120
11 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 14343
12 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Κολοκοτρώνη 91-93 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 13231
13 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ι. Μερλα & Λ. Δημοκρατίας, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΚΑΜΑΤΕΡΟ,Τ.Κ.13561
14 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Στρ. Α.Παπάγου 7 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 15234
15 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Βοσπόρου 11β ΠΕΡΑΜΑ, Τ.Κ. 18863
16 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου Βασ. Σοφίας 9, ΜΑΡΟΥΣΙ,Τ.Κ.15124
17 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Στ. Καραγιώργη 2, ΤΚ 14121 (Έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού ΗΣΑΠ), ΗΡΑΚΛΕΙΟ
18 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Μοσχ. Αμβροσίου 9, ΥΜΗΤΤΟΣ,Τ.Κ.17237
19 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ Αύρας 5 & Αγίας Μαρίνας Άρτεμις , Τ.Κ. 19016
20 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Τ.Κ. 15127
21 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Θρασυβούλου και Βεάκη, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ,Τ.Κ.19300
22 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ Κέντρο Κοινότητας – Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου Στρατηγού Μακρυγιάννη 6 ΜΟΣΧΑΤΟ,Τ.Κ.18344
23 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου Αγ. Αλεξάνδρου 75Α ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ,Τ.Κ.17561
24 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 18 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ,Τ.Κ.17123
25 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Βενιζέλου, ΕΛΕΥΣΙΝΑ,Τ.Κ.19200
26 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Λ.ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΩΡΩΠΟΣ, Τ.Κ. 19015
27 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Ζεφύρου 2, Βούλα,Τ.Κ.16671
28 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 4 Νέας Ιωνία,Τ.Κ.14231
29 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 3 ΠΑΛΛΗΝΗ,Τ.Κ.15351
30 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) Νέστορος 101 ΙΛΙΟΝ, Τ.Κ. 13121
31 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως ΧΑΪΔΑΡΙ, Τ.Κ. 12461
32 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Στρ. ΝΙΚ. ΡΟΚΑ 45 ΜΑΝΔΡΑ,Τ.Κ.19600
33 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ Ελ. Βενιζέλου 15Α, Πεύκη,Τ.Κ.15121
34 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Δημ. Βερνάρδου 23, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ,Τ.Κ.15235
35 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 602Α, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,Τ.Κ.16451
36 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Παρασκευοπούλου 25Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 12132
37 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Γ. Βάσσου 5, ΓΑΛΑΤΣΙ,Τ.Κ.11146
38 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ, 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΜ ΚΑΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΡΟΜΑ) Αγίου Κωνσταντίνου 14,Αθήνα,Τ.Κ.10431
39 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ) Δραγάτση (πεζόδρομος) Πειραιάς, Τ.Κ. 18535
40 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Κανάρη 3, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Τ.Κ.14576
41 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας Μυστρά 1, Γλυφάδα, Τ.Κ.16561
42 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ, Τ.Κ. 19010
43 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αγίας Παρασκευής 1, ΛΑΥΡΙΟ,Τ.Κ.19500
44 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Μ. Ασίας 141, Κερατσίνι,Τ.Κ.18756
45 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Μαρίνου Αντύπα 3, ΚΗΦΙΣΙΑ,Τ.Κ.14562
46 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Οινώνης 2, ΑΙΓΙΝΑ, Τ.Κ.18010
47 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Αριστομένους 8, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Τ.Κ. 12351
48 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Τ.Κ.16121
49 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πλούτωνος 3, ΜΕΓΑΡΑ, Τ.Κ. 19100
50 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 22, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ.Κ.15772

 

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Υγείας ΕΔΩ

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών για τους γιατρούς από την ΗΔΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το: