ΝΕΑ

Πώς ο Διαβήτης συνδέεται με το χαμηλό βάρος γέννησης του παιδιού

Τα άτομα, που εξαιτίας γενετικών παραγόντων, έχουν χαμηλό βάρος κατά τη γέννησή τους είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Diabetologia.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται με το χαμηλό βάρος γέννησης, αλλά είναι λιγότερο σαφές αν αυτή η σχέση είναι αιτιώδης και αν υπάρχουν παράγοντες κοινωνικοοικονομικοί και τρόπου ζωής που παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, αφού αυτοί οι παράγοντες είναι δύσκολο να εξαλειφθούν πλήρως σε μελέτες παρατήρησης.

Ως εκ τούτου, οι ερευνητές με επικεφαλής τον δρ Tiange Wang και τον δρ Lu Qi της Σχολής Δημόσιας Υγείας και Τροπικής Ιατρικής του πανεπιστημίου Tulane στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, έθεσαν ως στόχο να επικεντρωθούν στο ρόλο των γενετικών παραγόντων.

Η μελέτη τους εξέτασε τις περιπτώσεις 3.627 ατόμων με διαβήτη τύπου 2 και συμπεριέλαβε 12.974 ελέγχους για την καταγωγή των συμμετεχόντων με βάση τα στοιεία από την μελέτη Nurses’ Health (μια μεγάλη μελέτη των γυναικών νοσηλευτριών στις ΗΠΑ) και από την μελέτη των Health Professionals Follow-up (μια μεγάλη μελέτη των ανδρών επαγγελματιών υγείας στις ΗΠΑ).

Οι ερευνητές επινόησαν μια κλίμακα βαθμολόγησης γενετικού κινδύνου για διαβήτη τύπου 2, εξαιτίας χαμηλού βάρους γέννησης, βασισμένοι σε πέντε γενετικές παραλλαγές, που σχετίζονται με πολυμορφισμούς μονών νουκλεοτιδίων.

Η ανάλυσή τους έδειξε ότι για κάθε 1 μονάδα αύξησης του γενετικού κινδύνου για διαβήτη στην κλίμακα αυτή (με βαθμολογία από 1-10) ο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 αυξανόταν κατά 6%.

Βρήκαν επίσης ενδείξεις ότι το χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση είναι εκείνο που προκαλεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την υπέρβαση του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι: «Τα στοιχεία τόσο από μελέτες επί του πληθυσμού, όσο και από πειραματικές μελέτες, έχουν δείξει ότι η περιορισμένη ανάπτυξη του ατόμου στην πρώιμη ηλικία έχει μακροπρόθεσμες δομικές και λειτουργικές επιδράσεις στην προδιάθεση των ατόμων για αυξημένο κίνδυνο μεταβολικών νοσημάτων, όπως ο διαβήτης τύπου 2 (…) Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη για τη διερεύνηση της πιθανής σχέσης αιτιότητας μεταξύ του χαμηλού βάρους γέννησης και του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2».

Από την στιγμή που το χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση είναι ένδειξη περιορισμένης ανάπτυξης του εμβρύου, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα αυτοί οι ίδιοι παράγοντες που το προκαλούν αυτό να προκαλούν και τον διαβήτη σε μετέπειτα ηλικία.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι: «Το χαμηλό βάρος γέννησης εξαιτίας γενετικών παραγόντων σχετίζεται με αυξημένη ευαισθησία σε διαβήτη τύπου 2. Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν μια πιθανή σχέση αιτιότητας μεταξύ του βάρους γέννησης και του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2».

http://www.onmedica.com

Μοιραστείτε το: