FEATUREDΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Επιστολή στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη

Επιστολή με θέμα: «Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη και οι γονείς των παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη» απέστειλε στην υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία πάθηση πολυπαραγοντική, μια μάστιγα του σύγχρονου κόσμου, που μπορεί, εφόσον δεν ρυθμίζεται, να επηρεάσει κάθε άλλο όργανο του σώματος του ανθρώπου που πάσχει.

Ένας άνθρωπος που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη, για να μπορέσει να διατηρηθεί υγιής, θα πρέπει ουσιαστικά να μελετήσει την πάθησή του και να της αφιερώνει καθημερινά τον απαιτούμενο χρόνο. Πρέπει να σκεφτεί πώς θα διαχειριστεί το κάθε του γεύμα, μικρό ή μεγάλο, κάνοντας μαθηματικές πράξεις και υπολογίζοντας συστατικά τροφής και μονάδες ινσουλίνης, θα πρέπει να προετοιμάζει κάθε του δραστηριότητα, καθώς μπορεί να έχει αντίκτυπο στα επίπεδα του σακχάρου του, να μάθει να αξιολογεί τα αποτελέσματα της μέτρησης του σακχάρου του, για να επεμβαίνει όποτε χρειάζεται, ώστε να επιτυγχάνει τον ένα και μοναδικό στόχο, που είναι η καλή ρύθμιση. Και φυσικά θα πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με το γιατρό του, τον οποίο θα πρέπει να επισκέπτεται, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, κάθε 3 – 4 μήνες για να ελέγχει την πορεία της πάθησής του. Στα παραπάνω δεν γίνεται καθόλου λόγος επείγουσες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς και ένα απλό κρυολόγημα είναι ικανό σε έναν άνθρωπο με Διαβήτη να απορρυθμίσει τελείως το σάκχαρό του.

«Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι θα πρέπει να υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις σε ανθρώπους που πάσχουν ή είναι γονείς των παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την πάθησή τους και να απομακρύνουν τον κίνδυνο των επικίνδυνων και επίπονων επιπλοκών», επισημαίνει στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και προσθέτει: «Για όλους, λοιπόν, τους παραπάνω λόγους κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως και οι γονείς παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Στο άρθρο 44, παρ. 3, του νόμου 4590 του 2019 (ΦΕΚ 17 Α/7.2.2019), αναφέρει: «Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας.».

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, ένας άνθρωπος με Σακχαρώδη Διαβήτη, εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, δεν του δίνεται το δικαίωμα να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί, καθώς ζητείται ποσοστό αναπηρίας 67%. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, ειδικά σε περιπτώσεις που διορίζεται, ο ίδιος ο πάσχων ή οι γονείς παιδιού που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη, σε περιοχές της χώρας που δεν είναι δυνατή η υποστήριξή του από Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να τίθεται ευκρινώς ποσοστό αναπηρίας 50% για τους ίδιους τους πάσχοντες ή τους γονείς παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 50, παρ. 2 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9.2.2007), υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Μάλιστα, ο καθορισμός των νοσημάτων που χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη παράγραφο, θα τεθεί μέσω προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, με αποτέλεσμα όσοι άνθρωποι πάσχουν ή είναι γονείς παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη να αντιμετωπίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις πλείστα προβλήματα με την υπηρεσία τους.

Κυρία Υπουργέ,

Οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη ή οι γονείς των παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη αγωνίζονται καθημερινά, ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν το σάκχαρό τους και να απομακρύνουν το ενδεχόμενο εμφάνισης των επώδυνων επιπλοκών. Για το λόγο αυτό, η Πολιτεία θα πρέπει να είναι αρωγός και να στέκεται στο πλευρό τους διευκολύνοντάς τους στην προσπάθειά τους αυτή κι όχι να είναι απέναντί τους».

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Πηγή: glikos-planitis.gr

Μοιραστείτε το: