ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Οι μειώσεις του ΕΟΠΥΥ για τα υλικά του Διαβήτη δεν θα βαρύνουν τους ασθενείς

Υπογράφηκε από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ η απόφαση σχετικά με τη λίστα των προσωρινών τιμών που θα αποζημιώνει ο Οργανισμός σε ό,τι αφορά το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Σακχαρώδη Διαβήτη μέχρι να οριστικοποιηθεί από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη) αισθάνεται δικαιωμένη μόνο ως προς το ένα σκέλος των απαιτήσεών της, καθώς μετά από μεγάλο αγώνα και σε συνεργασία με τον κ. Γρηγόρη Λεοντόπουλο, Αντιπρόεδρο της ΕΣΑμεΑ και Μέλος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, κατάφερε να εξασφαλίσει ότι οι μειώσεις των τιμών αποζημίωσης που έχουν προταθεί από τον Οργανισμό, δεν θα μετακυλήσουν για ακόμη μία φορά στις πλάτες των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται: «Επισημαίνουμε ότι οι ως άνω τιμές είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις».

Ωστόσο, έντονη παραμένει η ανησυχία και ο προβληματισμός στην ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, αλλά και στο σύνολο των ανθρώπων με σακχαρώδη διαβήτη, εξαιτίας της μείωσης του ετήσιου προϋπολογισμού των υλικών του Διαβήτη, αν θα υπάρξει «πτώση» της ποιότητας των ιατροτεχνολογικών υλικών που χρειάζεται ένα άτομο με διαβήτη για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την πάθησή του, όπως επίσης και η αδυναμία εισόδου νέας τεχνολογίας, κάτι που θα οδηγήσει σε επιβάρυνση της υγείας των πασχόντων.

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία χρόνια πάθηση, εξελισσόμενη και πολυπαραγοντική, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τη ζωή του πάσχοντα, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οδηγώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα στην εμφάνιση των επώδυνων και επικίνδυνων επιπλοκών. Έχει εξάλλου αποδειχτεί σε πλήθος παγκόσμιων επιστημονικών μελετών ότι για την καλύτερη διαχείριση και άρα σωστή ρύθμιση του διαβήτη είναι απαραίτητη η χρήση των νέων τεχνολογιών.

Οι νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με την Ομοσπονδία προσφέρουν στον πάσχοντα:

– Ευκολία στη συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης στο αίμα με ανώδυνους τρόπους (συστήματα στιγμιαίας παρακολούθησης και συνεχής καταγραφής γλυκόζης)
– Υπολογισμό με ακρίβεια της χορηγούμενης δόσης ινσουλίνης (αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης) που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των υπογλυκαιμικών και υπεργλυκαιμικών επεισοδίων
– Ποιοτικά και αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων γλυκόζης αίματος (νέας γενιάς μετρητές σακχάρου και ταινίες μέτρησης γλυκόζης) που σχετίζονται άμεσα με τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση ινσουλίνης
– Αποφυγή λιποδυστροφιών (νέας γενιάς βελόνες ινσουλίνης και σκαρφιστήρες)
– Ανώδυνος τρόπος χορήγησης ινσουλίνης σε ενέσιμη μορφή (εργαλεία εισαγωγής βελόνας στην περίπτωση της ενέσιμης ινσουλίνης)
– Διατήρηση της ινσουλίνης κατά τις μέρες χρήσης της στην αντλία, σε κατάλληλο περιβάλλον (δεξαμενές ινσουλίνης)

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αναμένει την ανταπόκριση του ΕΟΠΥΥ και των φαρμακευτικών εταιρειών που διαθέτουν ιατροτεχνολογικά υλικά στο αίτημα των ανθρώπων με διαβήτη για τη διατήρηση της ποιότητας αυτών, ώστε οι πάσχοντες να μην οδηγηθούν στο να χρησιμοποιούν αναξιόπιστα – μη ποιοτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους.

Η Ομοσπονδία, καλεί την Πολιτεία να προστατεύσει και να θωρακίσει «το εκ του ελληνικού Συντάγματος κατοχυρωμένο δικαίωμά μας στην υγεία και τη σωστή αντιμετώπιση της πάθησής μας», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Μοιραστείτε το: