ΝΕΑ

Prosexo.gr: Για την αντισύλληψη και την αναπαραγωγική ηλικία

Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα και διεθνείς οργανισμούς, η Αντισύλληψη συνιστά βασικό παράγοντα του Οικογενειακού Προγραμματισμού, ενώ αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης μιας χώρας.

Στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, η ενημέρωση για την Αντισύλληψη είναι ελλιπής.

Για το λόγο αυτόν, η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας, που είναι ο επίσημος φορέας ενημέρωσης σε θέματα Αντισύλληψης στη χώρα και αποτελεί τμήμα της Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής/ Καθηγητής Ευθύμιος Κ. Δεληγεώρογλου, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, δημιούργησε μια ΝΕΑ διαδικτυακή σελίδα με τίτλο: Prosexo.gr

Η δημιουργία της ιστοσελίδας prosexo.gr , έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει και ενημερώσει το σύνολο της κοινωνίας σε θέματα αντισύλληψης & αναπαραγωγικής υγείας και  να δώσει τη δυνατότητα σωστής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στο συγκεκριμένο θέμα.

Το prosexo.gr  περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα και μεθόδους αντισύλληψης, προκειμένου να διευκολύνει τους νέους να γνωρίσουν τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους και να αποφασίσουν εκείνοι τι ακριβώς ταιριάζει στον τρόπο ζωής τους.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η που επισκέπτεται την ιστοσελίδα prosexo.gr μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για όλες τις αντισυλληπτικές μεθόδους που υπάρχουν σήμερα και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν, τις νέες τάσεις και τα ευρήματα της επιστημονικής κοινότητας ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει απαντήσεις σε ερωτήματα που τον/την απασχολούν για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  prosexo.gr  λαμβάνοντας, με αυτόν τον τρόπο, μια έγκυρη και άμεση ενημέρωση για ένα θέμα της εποχής μας, που αφορά κάθε οικογένεια, κάθε νέο και νέα και γενικότερα, το σύνολο της κοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες: www.prosexo.gr

Μοιραστείτε το: