ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά είναι ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών;

Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα εγκεκριμένα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά είναι ασφαλή όταν καταναλώνονται εντός των τιμών Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης ADI

Όλα τα εγκεκριμένα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν να καταναλώνονται από όλες τις ομάδες του πληθυσμού, αλλά και τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα άτομα με το σπάνιο γενετικό νόσημα φαινυλκετονουρία (PKU) τα οποία δεν μπορούν να μεταβολίσουν τη φαινυλαλανίνη, δηλαδή το ένα από τα δύο αμινοξέα από τα οποία αποτελείται η ασπαρτάμη, και για αυτό πρέπει να την αποφεύγουν.

Η ασφάλεια των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών αξιολογείται από την EFSA

Στην Ευρώπη, κανένα ολιγοθερμιδικό γλυκαντικό δεν προστίθεται στα τρόφιμά μας εάν προηγουμένως δεν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της συμβουλεύεται την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Η EFSA, αξιολογεί εκτενώς την ασφάλεια οποιουδήποτε γλυκαντικού, όχι μόνο πριν εγκριθεί για χρήση, αλλά και μετά την έγκρισή του σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε υπάρξει κάποιο νέο επιστημονικό δεδομένο. Για παράδειγμα, η EFSA επιβαίωσε την ασφάλεια της ασπαρτάμης το 2006, το 2009 και το 2011 και θα ολοκληρώσει τη νέα της αξιολόγηση το Μάιο του 2013.

H διαδικασία της έγκρισης και της αξιολόγησης της ασφάλειας κάθε γλυκαντικής ύλης είναι σύνθετη και χρονοβόρα, αλλά διασφαλίζει ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά, στις ποσότητες που επιτρέπεται από τη νομοθεσία να προστίθενται στα τρόφιμα και ροφήματα, είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Οι ποσότητες των γλυκαντικών υλών που έχουν καθοριστεί ως ανώτατα επίπεδα ασφαλούς κατανάλωσης, είναι τόσο μεγάλες, που ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο, να τις καταναλώσει κάποιος άνθρωπος σε καθημερινή βάση και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ασπαρτάμη.

Μοιραστείτε το: