γλυκαντικές ουσίες

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ο ευεργετικός ρόλος των ολιδοθερμιδικών γλυκαντικών στη διαχείριση του Διαβήτη

Τα ολιγοθερμιδικά Γλυκαντικά μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στη Διατροφήατόμων με Διαβήτη, καθώς δεν αυξάνουν τα επίπεδα της γλυκόζης και ινσουλίνης στο αίμα.

Read More
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά είναι ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών;

Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα εγκεκριμένα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά είναι ασφαλή όταν καταναλώνονται εντός των τιμών Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης ADI

Read More