Σοταγλιφλοζίνη: Εγκρίθηκε για αναθεώρηση ως θεραπεία του Διαβήτη τύπου 1 σε ενήλικες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε τη σοταγλιφλοζίνη για αναθεώρηση ως θεραπεία του Διαβήτη τύπου 1 σε ενήλικες.

Περισσότερα...